NL
Menu

Pers

Satellic kondigt aan dat Elisabeth Verbrugge, na drie jaar Satellic te hebben geleid als Chief Executive Officer, besloten heeft om per 1 juli 2021 een nieuw professioneel avontuur buiten Satellic aan te gaan.

Satellic maakt vandaag bekend dat Bart De Sitter, momenteel Chief Technology Officer bij Satellic, de nieuwe, transversale, leidinggevende functie zal opnemen van Enterprise Architect binnen de onderneming, dit met ingang van 1 april 2021.

Satellic NV maakt met genoegen de benoeming van Thomas Pferr tot voorzitter van de Raad van bestuur en van Elisabeth Verbrugge tot CEO bekend. Beide benoemingen gaan in per 1 juli 2018

Satellic maakt heden bekend dat Thomas Pferr op 31 december 2017 als Chief Technology Officer ad interim zal aftreden. De Raad van Bestuur van Satellic benoemt Bart De Sitter als CTO ex officio vanaf 1 januari 2018. Thomas Pferr blijft Chief Executive Officer van Satellic.

Satellic kondigt de invoering aan van een nieuw periodiciteitschema voor de facturatie van klanten vanaf 1 januari 2018.

Honderd dagen na het overnemen van de teugels van Satellic, heeft Thomas Pferr aangekondigd dat 2016 op een positieve noot afgesloten kon worden aangezien er nu meer dan 740.000 OBUs verdeeld werden.

Precies honderd dagen na het lanceren van de kilometerheffing voor vrachtwagens in België maakt Satellic een eerste balans op van deze lanceringperiode en vraagt een aantal stakeholders naar hun mening.

Press

Satellic, dat in opdracht van Viapass tol int voor de gewesten, was aangeklaagd door 97 bedrijven ondersteund door UPTR voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel.

Vanaf 1 april 2016 moeten alle vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton uitgerust zijn met een gebruiksklare On Board Unit (OBU) om aan de kilometerheffing in België te kunnen voldoen.

Terwijl de voorbije weken al meer dan 300.000 voertuigen in het systeem geregistreerd werden, voert Satellic zijn acties verder op om alle ondernemingen de kans te geven zich tijdig aan te passen aan de kilometerheffing die op 1 april van kracht gaat.

Benoit press officer picture

Benoit Lempkowicz

Woordvoerder

+32 2 416 02 21
benoit.lempkowicz@satellic.be