Nieuws

Sinds 1 januari 2021 moeten vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC kilometerheffing betalen wanneer ze in België rijden met een V-beroepsplaat, een Z-handelaarsplaat of een UA-nationale plaa

Nieuws

Deze winter vindt de indexering van de toltarieven plaats op 1 januari 2021. De Waalse regering heeft beslist de tarieven te indexeren voor alle voertuigen waarop de kilometerheffing van toepassing is.

Bij Satellic streven we ernaar om onze waardevolle klanten altijd een optimale ervaring te bieden. Daarom werken we onze systemen regelmatig bij om ervoor te zorgen dat uw installatie te allen tijde voldoet aan de Belgische regelgeving met betrekking tot de kilometerheffing.

Op 1 juli is er een indexering van de Vlaamse en Brusselse toltarieven - Vlaanderen zal ook een bijkomende aanpassing van het basistarief en van de gewichtsparameter invoeren

Nieuws

Om te garanderen dat elke vrachtwagen voldoet aan de Belgische regelgeving met betrekking tot de kilometerheffing, werkt Satellic zijn systemen en OBU's regelmatig bij.

Net als veel andere bedrijven in België en over de hele wereld heeft Satellic momenteel te maken met de gevolgen van de snelle uitbreiding van het Coronavirus. Bewust dat haar economische en sociale verantwoordelijkheid van het grootste belang is, heeft het bedrijf verschillende maatregelen genom

Nieuws

In Wallonië worden de tarieven geïndexeerd en wordt er 22 kilometer toegevoegd aan het betalende wegennet van de kilometerheffing met ingang van 1 januari 2020.

Op 30 juni 2019 treedt een aanpassing van de Satellic gebruikersovereenkomst in voege, in overeenstemming met clausule 19.3 van het Satellic contract. Het is van toepassing op alle bestaande en nieuwe contracten met Satellic.  

Satellic introduceert op 30 juni 2019 de Service punt accounts ter vervanging van de fast-track accounts die op diezelfde datum zullen verdwijnen.

Vanaf 1 januari 2018 is de voertuigcategorie N1 met carrosseriecode BC onderworpen aan de betaling van de kilometerheffing in België.