Nieuws

Op 30 juni 2019 treedt een aanpassing van de Satellic gebruikersovereenkomst in voege, in overeenstemming met clausule 19.3 van het Satellic contract. Het is van toepassing op alle bestaande en nieuwe contracten met Satellic.  

Satellic introduceert op 30 juni 2019 de Service punt accounts ter vervanging van de fast-track accounts die op diezelfde datum zullen verdwijnen.

De gewestregeringen van Vlaanderen en Brussel voeren met ingang van 1 juli 2019 een indexaanpassing door in Vlaanderen en Brussel. De laatste tarieven zijn op de Viapass website

Vanaf 1 januari 2018 is de voertuigcategorie N1 met carrosseriecode BC onderworpen aan de betaling van de kilometerheffing in België.

Nieuws

Satellic heeft in de nacht van 3 op 4 December een belangrijke update gelanceerd.

Afgelopen weekend, op 4 september, is een nieuwe software-update van het Satellic tolsysteem geïnstalleerd. Deze update biedt u opnieuw een aantal nieuwe interessante functionaliteiten en verbeteringen.

Afgelopen weekend, op 10 juli, werd er een software-update van het kilometerheffingssysteem van Satellic geïnstalleerd. Dankzij deze update beschikt u over interessante nieuwe functies.

Nieuws

Precies honderd dagen na het lanceren van de kilometerheffing voor vrachtwagens in België maakt Satellic een eerste balans op van deze lanceringperiode en vraagt een aantal stakeholders naar hun mening.

Voortaan kunnen weggebruikers een fast-track account gemakkelijk samenvoegen met een volledige account als precies hetzelfde voertuig al geregistreerd is op het Road User Portal.

Op vraag van vele klanten en partners hebben we deze functie geïmplementeerd zodat de Road Users het gedetailleerde ritoverzicht in CSV-formaat kunnen downloaden.