NL
Menu

Satellic wint kortgeding

Satellic, dat in opdracht van Viapass tol int voor de gewesten, was aangeklaagd door 97 bedrijven ondersteund door UPTR voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. Hun eis om de facturatie uit te stellen totdat een gerechtsexpert de goede werking van het systeem zou bevestigen werd verworpen door de rechter.

Satellic, het bedrijf dat tol int in opdracht van Viapass voor de 3 gewesten werd vorige maandag 2 mei voor de Rechtbank van Eerste Aanleg gedaagd door 97 bedrijven ondersteund door UPTR (Union Professionel des Transporteurs Routiers). Deze bedrijven eisten een uitstel van de facturatie. De Rechtbank oordeelt echter dat het systeem correct functioneert en daardoor werd de eis verworpen. De Rechtbank wijst er ook op dat de zaken die voor de Rechtbank zijn gebracht, kunnen opgelost worden door simpelweg contact op te nemen met Satellic, en dat men hiervoor niet naar de Rechtbank dient te komen.

In haar oordeel benadrukt de Rechtbank ook dat de transportbedrijven wisten dat de kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3.5 ton van start zou gaan op 1 april 2016. Er was voldoende tijd, 6 maanden namelijk, om het tolheffingssysteem te leren kennen en ermee te leren omgaan, aangezien de toestellen besteld en gebruikt konden worden sinds 1 oktober 2015.

Sinds 1 oktober vorig jaar zijn er meer dan 500.000 OBUs besteld waarvan er intussen meer dan 430.000 in gebruik zijn. Op een werkdag rijden er tussen 130.000 en 140.000 vrachtwagens van meer dan 3,5 ton over de wegen in België die uitgerust zijn met een OBU van Satellic. Het feit dat een 100-tal bedrijven uit deze groep van honderdduizenden naar de Rechtbank stapten, weegt niet op tegen de stabiliteit van het systeem alsook het correct functioneren ervan.

Margo Vermeiren, Hoofd Communicatie & Marketing bij Satellic, voegt toe: “Satellic stelt alles in het werk om haar klanten een goede service te bieden, en bij te staan in geval van issues. We zien sinds een tweetal weken het aantal calls op het call center drastisch afnemen, wat erop wijst dat de gebruikers het systeem hebben leren kennen en gebruiken.”