NL
Menu

7. Facturatiedocumenten

In het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de kilometerheffing een belasting.
In het Waalse Gewest is de kilometerheffing een vergoeding die onderworpen is aan BTW omdat de wegen beheerd worden door het privébedrijf Sofico. Dit betekent dat u de BTW op de facturen van Sofico (voor Wallonië) kunt recupereren: zie onze FAQ voor meer informatie.

  • De facturatie wordt om de 2 weken uitgevoerd (de eerste facturatieperiode wordt afgesloten op de 15de van de maand en de tweede facturatieperiode op de laatste dag van de maand). De facturatiedocumenten kunnen op elk moment geraadpleegd en gedownload worden op de Road User Portal onder “Mijn facturen”. Papieren facturen zijn op verzoek tegen betaling beschikbaar.
  • U ontvangt verschillende documenten afhankelijk van uw betaalmiddel. Zie de afbeelding hieronder of onze FAQ “Welke facturatiedocumenten ontvang ik?” voor meer informatie.

BELANGRIJK! Het bedrag op de facturatiedocumenten is reeds betaald: Als u de prepaid betaalwijze gebruikt, dan is het betaald met het prepaid saldo van uw OBU. Als u de post-paid betaalwijze gebruikt, dan is de tol reeds betaald door uw kredietkaart- of tankkaartuitgever (volgens de afrekeningscyclus van uw kaartuitgever), door uw Business Partner of via domiciliëring (uw contactpersoon kan uw hierover meer informatie verstrekken).

1) Overzichtsdocument: overzicht van de twee afrekeningen en van de Sofico factuur, waarop het totale aantal kilometers dat in rekening wordt gebracht voor één voertuig in de 3 Gewesten van België, evenals het overeenkomstige bedrag dat moet worden betaald, weergegeven wordt.

(2) Detailblad per voertuig (optioneel): lijst van ritten met de tijdstempels en routes die per dag door één voertuig afgelegd werden in de 3 Gewesten. U ontvangt dit document standaard, maar u kunt ervoor kiezen om het niet meer te ontvangen door de overeenkomstige optie in uw accountgegevens op de Road User Portal te deselecteren. 

(3) Overzicht wagenpark (optioneel): overzicht van het totale bedrag (voor de 3 Gewesten) dat wordt aangerekend voor elk voertuig in de vloot (vloot = alle voertuigen die in uw RUP-account zijn geregistreerd). Om dit optionele document te ontvangen, moet u de overeenkomstige optie selecteren in uw accountgegevens op de Road User Portal. Dit document is geen officiële factuur. 

(4) Afrekening vloot/ Sofico vlootfactuur: document dat per Gewest en per betaalmiddel het totale tolbedrag verzamelt dat verschuldigd is voor uw vloot (hier, vloot = alle voertuigen die zijn geregistreerd in uw Road User Portal-account waarvoor u hetzelfde betaalmiddel gebruikt). 

(5) Bijlage aan de afrekening vloot/ Sofico vlootfactuur: details per voertuig-OBU-combinatie, inclusief het detailblad per Gewest (per voertuig). Op de Road User Portal kunt u ook het volledige detailblad per voertuig downloaden (met betrekking tot de ritten die in de 3 Gewesten van België zijn gemaakt) als u deze optie niet hebt gedeselecteerd in uw accountgegevens op de Road User Portal.