NL
Menu

Omkijken en vooruitblikken in de toekomst : 1 jaar als CEO van Satellic

Kurt Cornelis, CEO Satellic

 

Satellics belofte 'Tolling made easy' wordt weerspiegeld in hun voornemen om het traject van begin tot eind vlekkeloos te laten verlopen. Kurt Cornelis, sinds één jaar CEO, vertelt over zijn aanhoudende inzet voor de visie en missie van het bedrijf, terwijl hij een organisatiecultuur schept die duurzaamheid stimuleert en de belangrijkste troeven van het bedrijf versterkt: de teamleden.

Zou u zich kort kunnen voorstellen?

Ik ben Kurt Cornelis, CEO van Satellic. In 2015 startte ik in de onderneming na een carrière in de consumentenelektronica, met name in het domein van klantenrelaties en service. De overstap naar de tolling industrie was een enorme verandering omdat het niet alleen in een totaal andere sector opereert, maar de tolling business ook nog erg nieuw en onbekend was. Ik was echter enthousiast om deze interessante kans te grijpen en werd aangeworven als hoofd van de afdeling handhaving. In deze periode heb ik de afdeling gestalte gegeven en heb ik de omschakeling gemaakt van projectmodus naar de dagelijkse operationele activiteiten. Ik had het genoegen om zeven jaar lang met het handhavingsteam te werken. In juni vorig jaar werd ik benoemd tot CEO.

Wat is de visie en missie van Satellic?

Satellic is een Belgische onderneming die werd opgericht met een unieke missie: het uitbouwen van een tolsysteem voor vrachtwagens en het efficiënt innen van tol in de drie Belgische gewesten. Onze visie is het bieden van een totaaloplossing voor weggebruikers die het Belgische wegennetwerk doorkruisen door hen zorgeloze oplossingen te bieden die specifiek zijn afgestemd op de Belgische markt. In het afgelopen jaar maakten we duurzaamheid tot een integraal onderdeel van onze visie en missie en van alle aspecten van onze activiteiten.

Welke initiatieven werden genomen om de onderneming af te stemmen op haar visie en missie?

Onze werknemers zijn onze grootste troef, dus investeren we veel in ons menselijk kapitaal en creëren we een sfeer waarin het individu centraal staat. Hun welzijn en betrokkenheid zijn van vitaal belang voor ons succes. We hebben verschillende initiatieven gelanceerd om de behoeften van onze werknemers te begrijpen en op basis daarvan acties op touw gezet om hen beter tot dienst te zijn. We organiseren regelmatig evenementen om werknemers samen te brengen en persoonlijk contact te stimuleren, dat door toedoen van COVID en het invoeren van meer telewerk verminderd is. We organiseren regelmatig activiteiten zoals een foodtruck met Belgische wafels, complimentendag (kaart & bloemen), dessertmiddagen, ijskar, of nog ons duurzaamheids kick-off evenement waar we 2000 bomen hebben geplant samen met onze medewerkers en hun familie, onze leveranciers en onze klanten. Op een grotere schaal zijn we gestart met de herinrichting van onze om activiteitsgerelateerd werken en sociale interactie te ondersteunen. De nieuwe indeling zal bestaan uit stille ruimtes, brainstormruimtes, projectruimtes en lounges om een flexibele werkcultuur te stimuleren. Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase en eind juni starten de werkzaamheden.

Duurzaamheid is een ander belangrijk thema dat we hebben ingevoerd. Sociale verantwoordelijkheid vormt de hoeksteen van onze bedrijfsfilosofie. Een reeks milieuverantwoorde maatregelen werd ingebouwd in onze processen. De kern van onze activiteit leidde ook tot een vergroening van het vrachtwagenpark dankzij gedifferentieerde tarieven op basis van de emissieklasse van de voertuigen. Daarnaast hebben we een MVO-charter opgesteld dat onze beslissingen en processen begeleidt bij elke stap.

Hoe onderscheidt Satellic zich van de competitie?

Naast het berekenen en innen van de tol, voeren we ook het controle- en handhavingsgedeelte uit om ervoor te zorgen dat het systeem wordt nageleefd. We zijn ervan overtuigd dat alle belanghebbenden moeten meewerken aan een eerlijke en rechtvaardige aanpak. Door gebruik te maken van de gegevens in ons systeem verschaffen we de Belgische gewesten bovendien waardevolle inzichten waarmee ze hun mobiliteitsbeleid kunnen verbeteren en waarmee we diensten op maat kunnen ontwikkelen en onze ervaringen kunnen delen om het systeem verder te verbeteren en de norm van morgen te bepalen.

Wat heeft de onderneming het afgelopen jaar bereikt?

Ondanks de complexiteit van het systeem zijn we trots op de stabiliteit ervan, dat behoort tot de beste in haar sector. Sinds onze oprichting hebben we geen enkele onderbreking gekend, een prestatie die we toeschrijven aan de collectieve inspanningen van onze gedreven werknemers en een sterk management. Om deze resultaten te behalen is het motiveren van onze werknemers van essentieel belang. Hun enthousiasme en inzet zijn bepalend voor ons succes. Ik ben trots dat ik en het hele managementteam erin slagen om het team dagelijks te inspireren en samen te brengen.

Wat zijn de doelstellingen en ambities van Satellic in de komende maanden?

Om te beginnen zal onze succesvolle kantoorrenovatie de productiviteit en samenwerking verbeteren, terwijl onze boeiende social media-campagnes en vernieuwde huisstijl onze interne en online aanwezigheid en identiteit zullen boosten. We blijven prioriteit geven aan klantenservice door onze diensten te optimaliseren en zo te zorgen voor meer efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid voor zowel overheidsinstanties, regio's als eindgebruikers.

Hoe ‘wedijvert’ Satellic in de strijd om talent?

We geloven in de waarde van onze mensen en geven prioriteit aan hun inzet om hun loyaliteit te stimuleren. Soms moeten we echter nieuw talent aantrekken. Omdat de vereiste vaardigheden en kennis zeer specifiek zijn, kiezen we meestal voor een interne, 'on-the-job' training. We investeren veel in ontwikkeling om levenslang leren en groei mogelijk te maken. We bieden de nodige ondersteuning, zowel in de vorm van financiële middelen als professionele begeleiding.

How do you foster a strong organizational culture?

Eén van mijn prioriteiten is het opzetten van een systeem dat consistentie en eerlijkheid cultiveert, zodat iedereen zich gewaardeerd en eerlijk behandeld voelt. Daarnaast luisteren we actief naar onze werknemers en kiezen we voor een open communicatie, waarbij we een top-down en bottom-up informatiestroom stimuleren. Open communicatie creëert een interessante dynamiek en moedigt aan tot pro-activiteit en creativiteit, twee zeer belangrijke elementen voor groei. Verder houden we enquêtes over verschillende onderwerpen om feedback te verzamelen. Vervolgens delen we de resultaten en onze sterke- en verbeterpunten openlijk met elkaar omdat dit het vertrouwen binnen het team versterkt. Door regelmatig belangrijke feiten en cijfers te delen, zorgen we ervoor dat mensen betrokken en geïnteresseerd blijven.

Satellic opereert in een snel veranderende sector. Hoe zorgt u ervoor dat het bedrijf flexibel blijft?

We focussen voortdurend op het verbeteren van onze diensten voor onze klanten. We geven prioriteit aan efficiëntie, zowel voor onszelf als voor onze gebruikers. Onze slogan "Tolling made easy" weerspiegelt ons streven naar een vlekkeloos traject van begin tot eind. Door, in samenwerking met onze klanten, nieuwe functies en diensten te ontwikkelen, streven we naar het bieden van uitzonderlijke ervaringen en blijven we klaar voor de toekomst.