NL
Menu

Wat verandert er op 1 juli 2024?

ZEV's
Het Brussels Gewest heeft beslist om vanaf 1 juli 2024 een vrijstelling van de kilometerheffing in te voeren voor zero-emissie vrachtwagens. In Vlaanderen is deze vrijstelling voor zero-emissie vrachtwagens van kracht sinds 1 januari van dit jaar. De OBU blijft verplicht voor deze ZEV's. Zero-emissie vrachtwagens in Wallonië zullen echter een kilometerheffing moeten betalen en worden ingedeeld in de Euro VI-emissiecategorie.

Tolwegennet
Er zullen geen tariefwijzigingen worden doorgevoerd op het tolwegennet in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië zal op een deel van de N246 in Tubeke een nultarief gelden.

Indexering
Op dezelfde datum vindt de indexering van de Vlaamse en Brusselse toltarieven plaats. De regeringen van Vlaanderen en Brussel hebben beslist om hun tarieven te indexeren voor alle voertuigen waarop de kilometerheffing van toepassing is.

De tabel met de nieuwe tarieven is te vinden op de Viapass website.

De tarieven voor de kilometerheffing blijven ongewijzigd in Wallonië, omdat ze al op 1 januari van dit jaar geïndexeerd werden.

Na 30 juni, als uw OBU nog niet geactualiseerd is, wordt de update automatisch gedownload wanneer u uw OBU inschakelt.

Afhankelijk van de versie van uw OBU-software kan het gedrag van uw OBU enigszins verschillen:

  • In de meeste gevallen duurt het slechts enkele seconden om de OBU te actualiseren met de nieuwste tarieven, voordat het groene licht verschijnt;
  • Bij sommige OBU's kan het 3 minuten duren voordat het groene licht op de OBU verschijnt;
  • En sommige moeten zelfs automatisch herstarten om het updateproces te voltooien.

In totaal zou het niet meer dan 5 minuten duren voordat u klaar bent om te rijden!
En om niet te moeten wachten, moet u vóór 1 juli al uw OBU's zoveel mogelijk ingeschakeld houden, zelfs als u niet in België rijdt!

Let op: als een OBU langer dan 6 maanden niet wordt gebruikt, moeten er meerdere updates worden uitgevoerd, waardoor het langer duurt voordat uw OBU operationeel is.