NL
Menu

Op naar de toekomst

Satellic is de grootste toloperator in België. Door innovatie gedreven, wilden ze hun ambities weerspiegeld zien in hun werkplek. Satellic ging in zee met brainmove om de kantoren ‘future proof’ te maken. Anton Maes, oprichter, CEO, Workplace Strategist en Change Manager bij brainmove, deelt zijn visie over dit project met Satellic.

Anton Maes

Kunt u zich in het kort voorstellen?

Als psycholoog ben ik gepassioneerd door wetenschap en levenslang leren. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen werkplekstrategie en menselijk gedrag en heb daarvan mijn beroep gemaakt. Als voormalig werknemer bij GDF Suez bouwde ik ervaring op in communicatie, marketing en verandermanagement. Daarnaast heb ik een research achtergrond als toenmalig assistent aan een universitaire faculteit psychologie.

Kunt u ons meer vertellen over brainmove?

Dozen verplaatsen is niet moeilijk, maar werk op strategisch en menselijk niveau herdefiniëren is dat zeker wel. Ik richtte 13 jaar geleden brainmove op om organisaties onafhankelijke en strategische werkplekbegeleiding te bieden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ons proces begint met het formuleren van een duidelijke visie over de manier waarop zij in de toekomst willen (samen)werken. We analyseren de basisprocessen en identificeren daarna de typische wijzen waarop de werkplek wordt gebruikt. We stellen gebruikersprofielen op die de behoeften van de werknemers in kaart brengen en analyseren hun manier van werken. Onze focus ligt op het definiëren van typische activiteiten, het voorspellen van de verwachtte bezettingsgraad en het bepalen van de mogelijke alternatieve werkplekken, inclusief traditionele en flexibele oplossingen. Hierdoor ontstaat een werkplekconcept dat een optimale balans vormt tussen welzijn en productiviteit.

Maar is dat niet meteen ook het einde van de rit?

Nee, nadat we ons hebben gebogen over de optimale toekomstige werkplekmix en hetgeen moet worden geïntegreerd in het nieuwe concept, kan de ontwerpfase van start gaan. Omdat dit vaak een fundamentele verandering is, moeten we zeker zijn dat de bedrijfscultuur hier klaar voor is. We stellen een traject op voor verandermanagement, inclusief communicatieplannen, management- en werknemerstrainingen om een soepele invoering van de nieuwe werkomgeving te garanderen. Onze coaching- en opleidingsprogramma's zijn steeds specifiek afgestemd op de noden van onze klanten.

Hoe verliep de samenwerking tussen brainmove en Satellic?

Satellic is een hightechbedrijf dat een werkplek wilde creëren die deze cultuur uitstraalt; een omgeving die duurzaamheid, welzijn en productiviteit stimuleert. Door te focussen op essentiële thema's zoals teamwerk, gezondheid en welzijn, samenwerking en werknemerservaring, ondersteunden we Satellic bij het ontwerpen van een werkplekconcept dat aantrekkelijk, duurzaam en ‘future-proof’‘ is, in lijn  met hun innovatieve visie.

Blueprint

Wat waren de sleutelelementen in deze samenwerking?

Samen ontwikkelden we een ‘future-proof’ visie voor hun werkplek, gericht op het stimuleren van samenwerking, kennisdeling en informele interactie. Eenmaal deze visie ontwikkeld, hebben we via interactieve workshops de processen van de verschillende teams doorgelicht. Innovatie, samenwerking en inzet zijn kernwaarden van Satellic. We vertaalden deze waarden naar het werkplekconcept en formuleerden vervolgens aanbevelingen voor een topontwerper om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren waar werknemers zich prettig en gemotiveerd voelen. De volgende fase van onze missie is het begeleiden van de werknemers ter ondersteuning van de overgang naar de nieuwe werkplek, inclusief leiderschap coaching om managers te adviseren om effectief leiding te geven binnen deze nieuwe context.

Wat zijn jullie gemeenschappelijke sterktes?

We hebben beiden een uitgesproken voorkeur voor empirisch onderbouwde praktijken. Verder geven we voorrang aan duurzame ontwikkeling. We streven niet alleen naar een optimale ruimtebenutting, maar willen ook welzijn stimuleren. Zowel de werkplekvisie van Satellic als de aanpak van brainmove om organisaties te begeleiden bij het omdenken van werk, zijn gegarandeerd ‘future-proof’ en flexibel in veranderende tijden en situaties.

Hoe is de benadering van de werkplek de laatste jaren geëvolueerd?

De afgelopen vijf jaar zijn we getuige geweest van een toegenomen interesse in gebruikersgedrag en psychologie. Terwijl organisaties zich aanpasten in de nasleep van de coronapandemie, zagen we een groeiende behoefte aan flexibele werkplekconcepten gericht op samenwerking en kennisuitwisseling.

Welke invloed kan een goed ingerichte werkomgeving hebben op organisaties?

De werkomgeving is van essentieel belang voor organisaties en hun werknemers. Vandaag de dag staat werkplekinrichting ook hoog op de agenda van HR. Een goed ontworpen werkomgeving kan motiverend en aantrekkelijk zijn voor huidige en toekomstige werknemers, waardoor de retentiegraad verhoogt en de wervingsinspanningen verbeteren. Dit komt ook ten goede aan de productiviteit en samenwerking omdat werknemers over werkruimtes beschikken die beantwoorden aan hun behoeften en die teamwerk stimuleren.