NL
Menu

Vlaamse regering verandert tarief van deel van tolwegennet en voert zero-emissie tarief in vanaf 1 januari 2024

De Vlaamse regering heeft beslist om 686 km wegen om te zetten naar het Vlaamse tolwegennet. Dit betekent dat het nultarief naar een normaal tarief gaat op 1 januari 2024 voor alle voertuigen waarop de kilometerheffing van toepassing is.

Bovendien zal een voorkeurstarief van 0 € cent/km worden toegekend aan zero-emissie voertuigen (ZEV) op het hele Vlaamse wegennet. De OBU blijft echter verplicht voor ZEV's. In Brussel en Wallonië worden ZEV's nog steeds ingedeeld in de EURO VI-categorie.

De software van geactiveerde OBU's zal automatisch worden aangepast aan het nieuwe netwerk en de nieuwe tarieven die op 1 januari 2024 van kracht worden.

De tabel met de nieuwe tarieven is te vinden op de Viapass website.