Welke informatie en welke documenten heb ik nodig om een OBU te verkrijgen?

Om een OBU te verkrijgen, moet u volgende gegevens ingeven:

  • Het land van herkomst van het voertuig
  • Het kentekennummer van het voertuig
  • De Maximale Toegelaten Massa van de Sleep (MTMS) van het voertuig
  • De EURO-emissieklasse*

U moet een kopie van alle relevante documenten uploaden (op de Road User Portal) of scannen (aan een Service punt) die een bewijs van deze gegevens leveren: uw boorddocumenten. Bekijk hier onder "Boorddocumenten" per land waar u deze waarden uit uw boorddocumenten kunt halen.

  • Indien uw voertuig een N1 BC opleggertrekkende voertuig is, moet u ook minstens éen document uploaden dat duidelijk vermeldt dat het voertuig een N1 BC opleggertrekkende voertuig is: het Identificatieverslag, de Technische fiche, het Kentekenbewijs, het Gelijkvormigheidsattest of een document van de ombouwer. Als het niet mogelijk is om op basis van de geüploade documenten met zekerheid te concluderen dat het een N1 BC voertuig is, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst.
  • Als u rijdt met vrachtwagens met Z-nummerplaten (dealerplaten), weet u niet altijd met welk type vrachtwagen u op een bepaalde dag zult rijden. Daarom moet u uw OBU registreren met de hoogste gewichtsklasse en de laagste EURO-emissieklasse van de vrachtwagens waar u in de toekomst ooit mee zult rijden met deze Z-nummerplaat. Denk eraan dat dit de waarden van twee verschillende vrachtwagens kunnen zijn. U moet de boorddocumenten van die twee betreffende voertuigen scannen om de emissie- en gewichtsklasse aan te tonen.
    Voorbeeld: U weet dat u met drie soorten vrachtwagens zult rijden in de toekomst: (1) een 40-tonvrachtwagen / EURO-emissieklasse 6, (2) een 18-tonvrachtwagen / EURO-emissieklasse 5 en (3) een 4-tonvrachtwagen / EURO-emissieklasse 3. In dat geval moet u de volgende waarden voor gewichts- en emissieklasse registreren: 40-ton en EURO-emissieklasse 3. Voertuigen met een proefrittenplaat van het type ZZ, die gebruikt worden volgens de voorwaarden van het KB van 8 januari 1996 op de reglementering van de inschrijving van commerciële nummerplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens, zijn uitgesloten.

Het is belangrijk dat de gegevens die u ingegeven heeft op de Road User Portal of aan de Service punt overeenkomen met de gegevens op de boorddocumenten. Dit verzekert dat u het correcte tolbedrag zult betalen en dus boetes vermijdt. Wij herinneren u eraan dat degenen die niet voldoen aan de Belgische kilometerheffing regelgevingen een boete riskeren van maximaal € 1.000!

*In sommige gevallen is de EURO-emissieklasse niet aangegeven op de registratiedocumenten: gebruik de tabel getiteld "Opleggertrekkende voertuigen: tabel emissienormen wanneer geen referentie vermeld op boorddocument", die te vinden is op de Viapass-website.

Was deze informatie nuttig?
Yes
No
Bedankt voor uw feedback!
Kunnen wij iets anders doen om onze website te verbeteren? Laat het ons weten via het contactformulier!