NL
Menu

Wat is het bedrag van de geldboete?

De regionale belastingdiensten leggen boetes op aan de chauffeurs die niet voldoen aan de vereisten van het Belgische Kilometerheffingssysteem.
Sinds januari 2018 varieert het bedrag van de opgelegde boete volgens de ernst van de overtreding:

 • 1000 euro voor een overtreding van categorie A:
  - manipulatie van de On Board Unit (OBU) met de bedoeling te frauderen
  - vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane totaalgewicht en de EURO-uitstootnorm van het voertuig te bepalen (met de bedoeling te frauderen)
 • 800 euro voor een overtreding van categorie B:
  -  er is geen enkele OBU aanwezig aan boord van het voertuig om de tol in België te berekenen
  - er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten met één van de providers die geaccrediteerd zijn door Viapass voor de kilometerheffing in België
 • 500 euro voor een overtreding van categorie C:
  - de OBU is niet ingeschakeld
  - de OBU aanwezig aan boord van het voertuig is gekoppeld aan een ander voertuig (ander kentekennummer)
  - gebruik van het wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst met de provider (bvb Satellic) geschorst werd 
  - gebruik van het wegennet met een OBU nadat het betaalmiddel koppeld aan de OBU ontoereikend is geworden
  - de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig neemt niet onmiddellijk contact met de dienstverlener (bvb Satellic)
  - de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig neemt wel meteen contact op met de dienstverlener (bvb Satellic), maar leeft de ontvangen instructies niet na
 • 100 euro voor een overtreding van categorie D:
  - elke andere inbreuk op de kilometerheffing die hierboven niet vermeld is

Meer informatie op de Viapass website.

Was this information helpful?
Yes
No
Thank you for your feedback!
Anything else we can do to improve our website? Let us know in the contact form