NL
Menu

On Board Units beschikbaar vanaf 1 oktober 2015

Op 21 januari 2011 sloten de drie Belgische gewesten – Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië – een politiek akkoord over een hervorming van de verkeersfiscaliteit. Dit akkoord bepaalt de invoering van een kilometerheffing voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. Satellic NV, het bedrijf dat via een openbare aanbesteding werd gekozen om het tolheffingssysteem voor vrachtwagens in België in te voeren, kondigt vandaag een nieuwe, belangrijke fase aan in de uitvoering van dit grootscheepse project. Na verschillende maanden ontwikkelen en testen, is Satellic klaar om bedrijven vanaf 1 oktober 2015 de kans te geven alles in orde te brengen voor het kilometerheffingssysteem dat vanaf de lente van kracht gaat.

De transportbedrijven die dit de volgende dagen en weken doen, kunnen dan rustig wennen aan de werkwijze van de On Board Unit en aan het facturatiesysteem.

Volgens Johan Schoups, Administrateur-Generaal van Viapass, de interregionale entiteit die de kilometerheffing reguleert en controleert, is “het ter beschikking stellen van de On Board Units een belangrijke aanzet op weg naar de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in België. De drie gewesten hebben daarin nauw samengewerkt en binnen een kort tijdsbestek de planning gehaald. De ontwikkelingsfase is nu afgerond. Nu volgt de testfase waarin de gebruikers vertrouwd kunnen worden met het systeem binnen de drie toldomeinen, tot het gebruik verplicht wordt op 1 april 2016."

Waar kan een On Board Unit verkregen worden?

De On Board Unit, die het te betalen bedrag berekent op basis van de afgelegde afstand, het gebruikte wegtype, het gewicht en de emissieklasse van het voertuig, vormt de kern van het systeem dat werd ingevoerd voor Viapass, dat de drie gewesten vertegenwoordigt. De tolheffing geldt op de snelwegen, maar ook op een aantal gewest- en gemeentewegen in België. De OBU moet worden ingeschakeld zodra de vrachtwagen op het Belgische wegennet komt. Het systeem is gebaseerd op het principe 'de gebruiker betaalt'. Op die manier levert iedereen een faire bijdrage voor het gebruik van onze wegen.

De gemakkelijkste manier om een OBU te verkrijgen, is via de Road User Portal van Satellic. Daar krijgt elk bedrijf toegang tot een eigen, gepersonaliseerde en beveiligde zone op de website van Satellic, waar het mogelijk is het bedrijf en zijn voertuigen te registreren, een of meerdere OBU's te bestellen, de OBU's en de voertuigen te koppelen en te ontkoppelen en alle gegevens van het bedrijf en van de voertuigen op een gemakkelijke en toegankelijke manier te beheren. De Road User Portal zal eveneens vanaf 1 oktober 2015 beschikbaar zijn. Na het doorgeven van de bestelling en het storten van een waarborg van 135 euro per toestel, worden de online bestelde OBU’s geleverd via de post.

Het is ook mogelijk een OBU af te halen in een van de service punten die overal in België en aan de landsgrenzen te vinden zijn. In een service punt is een OBU verkrijgbaar via snelregistratie door de boorddocumenten van het voertuig te scannen, de gegevens in te voeren via het touchscreen van de tolterminal en onmiddellijk de waarborg te betalen. Om ten volle gebruik te maken van de diensten van Satellic moet de gebruiker echter inloggen op de Road User Portal en een volledige registratie uitvoeren. In de service punten kan slechts één OBU per keer worden afgehaald, maar het voordeel is dat de gebruiker het toestel meteen kan meenemen. Alle informatie over de werking van de Road User Portal, de service punten en de OBU staat op de website van Satellic NV.

Een geleidelijke overgang

Om de overgang nog vlotter te laten verlopen, kunnen gebruikers zich vanaf 1 oktober 2015 ook tot een callcenter richten voor hulp bij de installatie van hun OBU en bij de registratie op de Road User Portal. Het callcenter is in België en in de buurlanden gratis bereikbaar op 00800-72 83 55 42 (00800-SATELLIC) en vanuit de andere Europese landen op +32 2 416 0 416  vanuit een andere locatie. U kunt ook een e-mail sturen naar support@satellic.be.

Rudolf Pospischil, CEO van Satellic NV, noemt dit "een belangrijke stap in de realisatie van dit project, waar we heel trots op zijn. Vanaf nu kunnen de gebruikers ervoor zorgen dat ze in orde zijn met de nieuwe regelgeving omtrent de kilometerheffing, terwijl ze tegelijk ook het materiaal en het systeem kunnen uitproberen."