Een jaar vóór de lancering van de kilometerheffing geeft Satellic een update over de voortgang van het project

Op 1 april 2016 treedt het kilometerheffingssysteem voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens boven 3,5 ton in België in werking. Satellic NV, toloperator van het systeem, treft momenteel de laatste voorbereidingen.

Satellic aangesteld als Service Provider door de gewesten

De drie gewesten in België hebben in 2011 de hervorming van de verkeersfiscaliteit goedgekeurd, die de invoering van een intelligente kilometerheffing voorzag. Satellic NV werd opgericht in juli 2014 na het winnen van de openbare aanbesteding voor het kilometerheffingssysteem in België. Satellic tekende diezelfde maand een contract met Viapass voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van het systeem.

Werken volop aan de gang

De productie van de bestelde 800.000 On Board Units is volop aan de gang, en de tolterminals voor het verkrijgen en terugbrengen van On Board Units worden momenteel geïnstalleerd in België en zijn buurlanden. Satellic is ondertussen ook begonnen met de implementatie van de handhavingsinfrastructuur die toeziet op het correct gebruik van de On Board Units. De handhavingsinfrastructuur bestaat uit drie verschillende systemen: vaste tolportieken aan grote wegen, flexibele systemen die kunnen worden geïnstalleerd op bruggen of langs wegen en bemande voertuigen voor mobiele handhaving. Momenteel zijn reeds 14 van de 40 bestelde portieken geïnstalleerd, en de flexibele en mobiele controleposten zijn in productie en opbouw. Daarnaast is Satellic ook volop bezig met de inrichting van het call center. Satellic staat in voor het ontwerp en de bouw van het systeem tegen 1 april 2016, financiert het, en onderhoudt en opereert het systeem tot 2028.