Wat verandert er op 1 juli 2020?

Dit jaar vindt de indexering van de Vlaamse en Brusselse toltarieven plaats op 1 juli. De regeringen van Vlaanderen en Brussel hebben beslist om hun tarieven te indexeren voor alle voertuigen waarop de kilometerheffing van toepassing is.

De tabel met de nieuwe tarieven vindt u op de Viapass website.

Bovendien zal Vlaanderen een bijkomende aanpassing van het basistarief en van de gewichtsparameter invoeren, zoals bepaald in art. 31 van het decreet van 20/12/2019. Het decreet verhoogt het basistarief van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Anderzijds vermindert het de gewichtsfactor voor lichte vrachtwagens, maar verhoogt het deze voor zwaar transport. Op die manier wil Vlaanderen een groter deel van de infrastructuurkosten in de heffing opnemen.

De andere factoren die een rol spelen bij de berekening van de kilometerheffing, zoals het netwerk en de Euronorm van het voertuig, veranderen niet.

De tarieven in Wallonië blijven ongewijzigd, aangezien ze al op 1 januari van dit jaar geïndexeerd werden.

 

Wat gebeurt er op 1 juli?

Na 30 juni, als uw OBU nog niet up-to-date is, wordt de update automatisch gedownload wanneer u uw OBU inschakelt.

Afhankelijk van de versie van uw OBU-software kan het gedrag van uw OBU enigszins verschillen:

  • In de meeste gevallen duurt het slechts enkele seconden om de OBU te actualiseren met de nieuwste tarieven, voordat het groene licht verschijnt; 
  • Bij sommige OBU's kan het 3 minuten duren voordat het groene licht op de OBU verschijnt;
  • En sommige moeten zelfs automatisch herstarten om het updateproces te voltooien.

In totaal zou het niet meer dan 5 minuten mogen duren voordat u klaar bent om te rijden!
En om wachten te voorkomen, houd vóór 1 juli al uw obu’s zoveel mogelijk ingeschakeld ook als u niet in België rijdt !