Wat verandert er op 1 juli 2019?

De gewestregeringen van Vlaanderen en Brussel voeren met ingang van 1 juli 2019 een indexaanpassing door in Vlaanderen en Brussel. De laatste tarieven zijn op de Viapass website beschikbaar.