Met of zonder trailer?

Belangrijk voor Belgische bedrijven: indien het identificatieverslag van het voertuig een hogere «F3»-waarde (MTM Sleep) vertoont dan de «F1» of «F2»-waarde (MTM) en ook een code koppeling « 9 zonder » weergeeft, mag u «F2» waarde registreren als gewicht van het voertuig, en bij gebrek hieraan de «F1» waarde. Vergeet niet om deze waarden aan te passen in de Road User Portal als u al ingeschreven voertuigen heeft waarvoor dit geldt. In elk geval moet het Identificatieverslag steeds mee geupload worden bij de inschrijving van het voertuig, of ingescand aan een Service Punt.