alert attention business-partner calculator cc check close contact conversion-tool couple download envelope file information leaf map-location min money obu pc people person phone picture plus press questionmark satellic satellite search servicepoint truck www

In dit Privacy & Cookiebeleid (hierna het “Privacy & Cookiebeleid”) worden de algemene voorwaarden uiteengezet volgens dewelke Satellic NV, Leonardo Da Vincilaan 19 – Airport Plaza, geregistreerd in 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0556.799.596 (hierna “Satellic”) persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van deze website (de “Website”) behandelt. Door de Website te openen aanvaardt u onvoorwaardelijk dit Privacy- & Cookiebeleid. Indien u niet wenst gebonden te zijn aan dit Privacy- & Cookiebeleid, dient u de Website onmiddellijk te verlaten en dient u te stoppen met onze diensten te gebruiken.

Definities

Dit Privacy- & Cookiebeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van deze Website. Alle termen met hoofdletter in dit Privacy & Cookiebeleid hebben de betekenis zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.

“Gebruiksvoorwaarden” zijn de gebruiksvoorwaarden voor de Website zoals ze gepubliceerd zijn op de Website. Deze zijn te raadplegen via de volgende link: https://www.satellic.be/nl-BE/disclaimer

Welke gegevens zullen van u worden verzameld?

Algemeen

Satellic slaagt alle gegevens relevant in het kader van de kilometerheffing op die door u via onze Website worden overgemaakt of die we van u ontvangen, op welke andere manier dan ook.

Satellic treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld en verwerkt, in de zin van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Betalingsgegevens

In het geval dat u een ‘On Board Unit’ bestelt via de Website van Satellic zullen uw betalingsgegevens, waaronder uw kredietkaartnummer, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum, de verificatiecode en het facturatieadres, worden verzameld.

Cookies en andere webtechnologieën

Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld door gebruik te maken van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer of uw apparaat. De gegevens die opgeslagen worden in dergelijke cookies kunnen teruggezonden worden naar onze servers wanneer u de volgende keer de Website bezoekt.

De cookies die gebruikt worden door Satellic zijn enkel bedoeld om het gebruik van de Website te vergemakkelijken, te vervolledigen en te personaliseren of om een door de gebruiker van de Website gevraagde dienst te leveren.

De Website maakt gebruik van cookies voor de volgende algemene doeleinden:

Strikt noodzakelijke Cookies: om bezoekers in staat te stellen de website te zien, de verschillende functies op de Website te kunnen gebruiken en om toegang te krijgen tot de pagina’s waarvoor men zich dient te registreren. Wanneer het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, zullen sommige delen van de Website niet gebruikt kunnen worden.

Functionele Cookies: om Satellic toe te laten u te herkennen als terugkerende bezoeker en om enige voorkeuren, die bij vorige bezoeken aan de Website werden ingegeven, op te slaan en te onthouden. Op deze manier wordt de gebruiksvriendelijkheid van de Website verbeterd.

Prestatieverbeterende Cookies:

 • Om informatie te verzamelen over hoe bezoekers gebruik maken van de Website om zo het gebruik van de Website te analyseren en te verbeteren.
 • Om ons te helpen de inhoud, de gebruikerservaring en de advertenties aan te passen die u worden aangeboden op onze websites, onze applicaties en op andere websites.
 • Om de effectiviteit van onze functies, aanbiedingen, reclameboodschappen en emailcommunicatie te meten en te onderzoeken door onder meer vast te stellen welke e-mails door u worden geopend en te kijken hoe u hierop reageert.

Ondanks het feit dat de meeste browsers automatisch cookies aanvaarden, is het mogelijk om uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies niet langer automatisch aanvaardt worden of telkens om uw toelating wordt gevraagd alvorens de cookies te accepteren. Let wel, indien u geen cookies aanvaardt, zal u geen volledige toegang hebben tot onze dienstverlening.
Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kan verwijderen, al naargelang het type browser dat u gebruikt, verwijst Satellic naar de volgende website: www.allaboutcookies.org

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Satellic neemt redelijke maatregelen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens relevant zijn en blijven voor het vooropgestelde gebruik.

Satellic gebruikt de uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

ter registratie en om uw account te beheren;

 • om met u te communiceren;
 • om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden;
 • om de interesse in onze producten te meten en onze producten, diensten en Website te verbeteren;
 • om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en producten of diensten die door ons of onze partners worden aangeboden die u kunnen interesseren;
 • om uw ervaring met Satellic aan te passen, door onder meer de advertenties die aan u worden getoond te personaliseren;
 • om gegevens van u te verwerven, onder meer via enquêtes;
 • om geschillen en problemen op te lossen;
 • om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • om onze algemene voorwaarden te handhaven

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Alle persoonsgegevens die u aan Satellic overmaakt blijven vertrouwelijk. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op de interne databank van Satellic en worden niet openbaar gemaakt aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden

Niettemin kan Satellic uw persoonsgegevens doorgeven aan filialen of rechtsopvolgers van Satellic en de interregionale entiteit Viapass.

Het is eveneens mogelijk dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is ter naleving van de wet.

Hoe kan u uw gegevens raadplegen?

We nemen redelijke maatregelen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens relevant zijn voor het bedoelde gebruik en dat ze accuraat en volledig zijn.

Al uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Satellic, de doelstellingen van de gegevensverwerking, de categorieën van persoonsgegevens die we verwerken, alsook de derden aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven worden, kunnen kosteloos en met inachtneming van redelijke tijdsintervallen geraadpleegd worden. Hiervoor dient een verzoek gestuurd te worden aan het onderstaande adres.

In geval van onvolledige of onjuiste informatie hebt u het recht om, kosteloos, de rechtzetting of de verwijdering van desbetreffende persoonsgegevens te verzoeken, door ons te contacteren op het onderstaande adres vergezeld met het bewijs van uw identiteit. In dat geval doen wij het nodige om deze persoonsgegevens zo snel als mogelijk aan te passen of te verwijderen. Sommige gegevens moeten echter behouden blijven bij wijze van gearchiveerde/back-up kopieën van onze bestanden of wanneer dit vereist is volgens de wet.

Uw keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens

Zoals hierboven uiteengezet, hebt u de mogelijkheid om ons geen persoonsgegevens te verschaffen, ondanks het feit dat het nodig kan zijn om gebruik te maken van bepaalde toepassingen die door de Website van Satellic worden aangeboden.

U hebt het recht (i) om zich op elk moment te verzetten op grond van persoonlijke of primordiale redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (ii) om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en (iii) om geïnformeerd te worden wanneer uw persoonsgegevens worden gecommuniceerd aan derden voor direct marketing doeleinden en zich kosteloos te verzetten tegen de communicatie van uw persoonsgegevens aan deze derden.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Het is onze doelstelling om u een veilig gevoel te geven bij het gebruik van de Website en om de persoonsgegevens die we verzamelen te beveiligen. Hiervoor hebben we aanzienlijke en adequate technische en fysieke beveiligingsprocedures geïmplementeerd om te voorkomen dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt niet zonder de juiste machtiging worden geraadpleegd, gebruikt of openbaar gemaakt.

Bijvoorbeeld, enkel bevoegde werknemers kunnen toegang krijgen tot de persoonsgegevens en dit enkel voor toegelaten doeleinden.

Echter, het internet is een wereldwijd communicatiemedium blootgesteld aan bedreigingen, virussen en inbreuken van anderen. Bijgevolg, kunnen wij er ons niet toe verbinden dat wij uw persoonlijke gegevens te allen tijde en onder alle omstandigheden kunnen beschermen.

Externe links

Wij wijzen er op dat wanneer u ergens op de Website wordt doorverbonden naar andere websites, dat deze websites niet onderworpen zijn aan dit Privacy- & Cookiebeleid. Wij raden u aan om het privacybeleid van de desbetreffende websites te bekijken teneinde hun procedure voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens te begrijpen.

Wijzigingen aan dit Privacy- & Cookiebeleid

Satellic kan dit Privacy- & Cookiebeleid in de toekomst wijzigen of aanpassen. Wanneer we wezenlijke wijzigingen aanbrengen aan dit beleid wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de Satellic Website, per email of via een andere melding. Hierin zal ook staan vanaf wanneer deze wijzigingen van kracht zijn.

U kan steeds de meest recente versie van ons Privacy- & Cookiebeleid op de Website vinden.

Hoe kan u contact met ons opnemen?

U kan ons bereiken op het volgende adres:

Satellic NV
Leonardo Da Vincilaan 19 – Airport Plaza,
B-1831 Diegem
support@satellic.be

Datum: 1.10.2015