alert attention business-partner calculator cc check close contact conversion-tool couple download envelope file information leaf map-location min money obu pc people person phone picture plus press questionmark satellic satellite search servicepoint truck www

In dit privacy- en cookiebeleid (hierna het “Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid”) worden de algemene voorwaarden uiteengezet volgens dewelke Satellic NV, Leonardo Da Vincilaan 19 A, bus 4 – Airport Plaza, geregistreerd in 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0556.799.596 (hierna “Satellic”) persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van Satellic’s Website (de “Satellic’s Website”) behandelt.

Satellic is overeenkomstig artikel 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt en verwerkt met betrekking tot het gebruik van Satellic’s Website.

Door Satellic’s Website te openen aanvaardt u (“U”) onvoorwaardelijk dit Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid. Indien U niet wenst gebonden te zijn aan dit Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid, dient U Satellic’s Website onmiddellijk te verlaten.

 1. 1. Definities

Dit Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van deze Satellic’s Website. Alle termen met hoofdletter in dit Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid hebben de betekenis zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.

“Gebruiksvoorwaarden”

zijn de gebruiksvoorwaarden voor de Satellic’s Website zoals ze gepubliceerd zijn op de Satellic’s Website en te raadplegen via de volgende link: https://www.satellic.be/nl-BE/disclaimer

2. Welke gegevens verzamelen we van U?

2.1 Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer U Satellic’s Website bezoekt


Telkens wanneer U Satellic’s Website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens van het computersysteem dat Satellic’s Website bezoekt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • De hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgedragen
 • Website waaruit het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Wij verzamelen de gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de informatie op Satellic’s Website correct op Uw browser te tonen en om de stabiliteit en de veiligheid van Satellic’s Website te garanderen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6.1 (b) en (f) van de AVG.

2.2 Cookies en andere webtechnologieën

Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld door gebruik te maken van “cookies” Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de harde schijf van Uw computer of Uw apparaat. De gegevens die opgeslagen worden in dergelijke cookies worden teruggezonden naar onze servers wanneer U de volgende keer Satellic’s Website bezoekt.

De Satellic’s Website maakt gebruik van cookies voor de volgende algemene doeleinden:

Strikt noodzakelijke Cookies: Deze cookies zijn essentieel om te verzekeren dat de Satellic’s Website goed functioneert. Ze stellen U in staat om door de Satellic’s Website te navigeren en de verschillende functies op de Satellic’s Website te gebruiken

Naam

Gegevens verzameld door de cookie

Bewaartermijn

BIGipServerpool_RUP_20050

TS01ae50b9

TS01205c84

JSESSIONID

 

Deze cookies identificeren U niet als een identificeerbare natuurlijke persoon. Wanneer het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, zullen sommige delen van de Satellic’s Website niet gebruikt kunnen worden.

Sessie

Functionele Cookies : Deze cookies maken het mogelijk voor Satellic om te herkennen dat Uw browser de Satellic’s Website al heeft bezocht en om eventuele voorkeuren ingesteld tijdens een van Uw vorige bezoeken aan de Satellic’s Website met deze browser op te slaan en te onthouden. Op deze manier wordt de gebruiksvriendelijkheid van de Satellic’s Website verbeterd

Naam

Gegevens verzameld door de cookie

Bewaartermijn

_pk_ses.3.0037

 

Deze cookies identificeren U niet als een identificeerbare natuurlijke persoon. Wanneer het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, zullen sommige delen van de Satellic’s Website niet gebruikt kunnen worden. Deze cookie wordt door Piwik gebruikt

30 minuten

Laravel_session

Deze cookie identificeert uw unieke sessie op Satellic’s Website

Sessie

Can_use_cookies

Deze cookie wordt gebruikt om te registeren of U cookies heeft geaccepteerd of geweigerd

Onbepaalde duur

Prestatie verbeterende Cookies: Deze cookies maken het mogelijk voor Satellic om informatie over hoe bezoekers de Satellic’s Website gebruiken te verzamelen en te analyseren met het oog op het optimaliseren van de Satellic’s Website

Gegevens verzameld door de cookie

_pk_id.3.0037

 

6 maanden

De wettelijke basis voor het gebruik van deze cookies en functionaliteitscookies zijn (i) artikel 6.1 (a) van de AVG voor zover U Uw toestemming heeft gegeven; (ii) artikel 6.1 (b) van de AVG, voor zover U wordt geïdentificeerd als een identificeerbare natuurlijke persoon en de gegevensverwerking plaatsvindt met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst en (iii) artikel 6.1 (f) van de AVG in zoverre dat de cookies technisch noodzakelijk zijn om ons toe te laten de informatie op Satellic’s Website correct aan U weer te geven. U hebt volledige controle over het gebruik en de bewaring van cookies. Wanneer U Satellic’s Website bezoekt, informeert een banner U over het gebruik van cookies. Door op de banner te klikken, gaat U akkoord met de verwerking van Uw persoonlijke gegevens. Ondanks het feit dat de meeste browsers automatisch cookies aanvaarden, is het mogelijk om Uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies niet langer automatisch aanvaard worden of telkens om Uw toelating wordt gevraagd alvorens de cookies te accepteren. Houd er echter rekening mee dat als U geen cookies accepteert, U mogelijks niet alle onderdelen kunt openen of alle functies van Satellic’s Website kan gebruiken.

Voor meer informatie over cookies en hoe U ze kan verwijderen, al naargelang het type browser dat U gebruikt, verwijst Satellic naar de volgende website: www.allaboutcookies.org.

2.3 Newsletter en contactformulier

Op Satellic’s Website bieden wij U de mogelijkheid om U in te schrijven voor onze newsletter door Uw e-mailadres op te geven.

Om te kunnen controleren of U de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en of U ermee instemt om de newsletter te ontvangen, sturen wij een geautomatiseerde e-mail naar het opgegeven e-mailadres waarin een link is opgenomen. Nadat u op de link hebt geklikt, wordt het e-mailadres bevestigd en toevoegen we U toe aan onze mailinglijst. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de newsletter.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt met het doeleinde U de newsletter te sturen. De wettelijke basis voor de verwerking van Uw persoonlijke gegevens zijn artikel 6.1 (a) en artikel 6.1 (b) AVG.

Satellic’s Website biedt een contactformulier aan dat U kunt gebruiken om ons elektronisch te contacteren. Door dit contactformulier te gebruiken, worden de gegevens ingevuld in het invoerscherm naar ons verzonden en opgeslagen. Voor zover de gegevensverwerking wordt uitgevoerd om aan Uw verzoek te voldoen, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens artikel 6.1 (b) van de AVG. Heeft U een Gebruikersovereenkomst afgesloten, worden Uw persoonsgegevens opgenomen in het contactformulier bewaard conform ons Privacy Beleid. Heeft U geen Gebruikersovereenkomst afgesloten worden Uw persoonsgegevens opgenomen in het contactformulier voor een termijn van maximaal 1 jaar bewaard.

 1. 3. Hoe gebruiken wij Uw gegevens?

 Satellic neemt redelijke maatregelen om te verzekeren dat Uw persoonsgegevens relevant zijn en blijven voor het vooropgestelde gebruik.

 Satellic gebruikt Uw verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1)  om met U te communiceren;
2)  om Uw vragen en opmerkingen te beantwoorden;
3)  om Uw interesse in onze producten, diensten en in Satellic’s Website te meten en te verbeteren;
5)  om Uw ervaring met Satellic aan te passen, door onder meer de advertenties die aan U worden getoond te personaliseren;
6)  om gegevens van U te verwerven bijvoorbeeld via enquêtes;
7)  om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
8)  om onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

 1. 4. Met wie delen wij Uw gegevens?

 Alle persoonsgegevens die U aan Satellic overmaakt blijven vertrouwelijk. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in de interne databank van Satellic en worden niet met derden gedeeld. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor directe marketingdoeleinden. De gegevens die worden gedeeld met Piwik bevatten geen persoonsgegevens, het betreft enkel geanomiseerde gegevens.

Niettemin kan Satellic Uw persoonsgegevens doorgeven aan filialen of rechtsopvolgers van Satellic en de interregionale entiteit Viapass.

Het is eveneens mogelijk dat Uw persoonsgegevens doorgegeven worden wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is ter naleving van de wet.

 1. 5. Uw keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van Uw gegevens

Zoals hierboven uiteengezet, hebt U de mogelijkheid om ons geen persoonsgegevens te verschaffen. Houd er echter rekening mee dat bepaalde gegevens nodig kunnen zijn om gebruik te maken van bepaalde functies aangeboden door de Satellic’s Website.

6. Hoe beschermen we Uw gegevens?

Het is onze doelstelling om U een veilig gevoel te geven bij het gebruik van Satellic’s Website en om de gegevens die we verzamelen te beveiligen. Om bepaalde risico’s zoals onrechtmatige toegang, gebruik of openbaarmaking te voorkomen hebben we aanzienlijke en adequate technische en organisatorische beveiligingsprocedures geïmplementeerd met betrekking tot de persoonsgegevens door U aan ons verstrekt.

Echter, het internet is een wereldwijd communicatiemedium blootgesteld aan bedreigingen, virussen en inbreuken van anderen. Bijgevolg, kunnen wij er ons niet toe verbinden Uw persoonlijke gegevens te allen tijde en onder alle omstandigheden te beschermen.

 1. 7. Externe links

Wanneer U door Satellic’s Website wordt doorverbonden naar andere websites, wensen we U erop attent te maken dat deze websites niet onderworpen zijn aan dit Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid. Wij raden U aan om het privacybeleid van de desbetreffende websites te bekijken teneinde hun procedure voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonsgegevens te begrijpen.

 1. 8. Wijzigingen aan dit Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid

Satellic kan het Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid in de toekomst wijzigen of aanpassen. Wanneer we wezenlijke wijzigingen aanbrengen aan dit Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid wordt U hiervan op de hoogte gesteld via een bericht op de Satellic’s Website of per email of via een andere melding. Hierin zal ook staan vanaf wanneer deze wijzigingen van kracht zijn.

U kan steeds de meest recente versie van ons Satellic’s Website Privacy- en Cookiebeleid op de Satellic’s Website vinden.

 1. 9. Uw rechten betreffende Uw persoonsgegevens

Onder voorbehoud van de voorwaarden vermeld in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, beschikt U over de volgende rechten in verband met Uw persoonsgegevens:

 • Het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over U bijhouden en om een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen, overeenkomstig artikel 15 van de AVG;
 • Het recht op rectificatie van Uw onjuiste persoonsgegevens en het recht om vervolledigen van Uw onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Het recht zonder onredelijke vertraging wissing van Uw persoonsgegevens te verkrijgen overeenkomstig artikel 17 van de AVG;
 • Het recht de beperking van de verwerking van Uw persoonsgegevens te verkrijgen overeenkomstig artikel 18 van de AVG;
 • Het recht om de persoonsgegevens die U aan Satellic heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen om, aan U of aan een derde te worden overgedragen (i.e. het recht op overdraagbaarheid van gegevens) overeenkomstig artikel 20 van de AVG.
 • Het recht Uw toestemming met de verwerking van Uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking aantast, als de verwerking gebaseerd is op dergelijke toestemming overeenkomstig artikel 7 van de AVG.

Op rechtsgronden die betrekking hebben op Uw specifieke situatie, heeft U eveneens het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van Satellic in haar hoedanigheid Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 21 van de AVG. Satellic zal Uw bezwaren ontvangen, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden aangevoerd die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer Uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft U te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Te dien einde, om alle relevante rechten uit te oefenen, moeten verzoeken als volgt worden ingediend: verzend een ingevuld schriftelijk Verzoekformulier, behoorlijk ondertekend en gedagtekend, samen met een kopie van Uw identiteitskaart naar de klantendienst van Satellic (support@satellic.be).

Als U een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem dan contact op per e-mail via dataprivacy@satellic.be of per brief naar onze functionaris voor de gegevensbescherming: 1831 Diegem, Airport Plaza Leonardo Da Vincilaan 19 A Bus 4. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal vervolgens Uw klacht onderzoeken en met U samenwerken om het probleem op te lossen.

Satellic zal zonder onnodige vertraging op Uw vraag of klacht antwoorden en in elk geval binnen 1 maand nadat zij Uw vraag of verzoek heeft ontvangen. Rekening houdende met de complexiteit en het aantal verzoeken, kan die periode worden verlengd met twee extra maanden. U zal over dergelijke verlenging worden ingelicht tijdens de eerste maand volgend op de ontvangst van het verzoek en de redenen voor de vertraging zullen eveneens worden gespecificeerd.

Als U nog steeds van mening bent dat Uw gegevens niet op de juiste manier in overeenstemming met de wet werden behandeld, kan U een klacht indienen overeenkomstig artikel 77.1 van de AVG bij de Belgische Privacy Commission: per post naar het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, per e-mail naar het adres commission@privacycommission.be of per telefoon: +32 2 274 48 00.