alert attention business-partner calculator cc check close contact conversion-tool couple download envelope file information leaf map-location min money obu pc people person phone picture plus press questionmark satellic satellite search servicepoint truck www

Drie manieren om de tol af te dwingen

Om te controleren of weggebruikers in orde zijn vanaf 1 april 2016, doet Viapass controles in samenwerking met de drie regionale autoriteiten. Wie niet tegemoet komt aan de eisen van het Belgische Kilometerheffingssysteem wordt beboet. Controles worden uitgevoerd op drie manieren:

Stationaire controles

Er zijn portieken op autostrades geplaatst om te controleren of alle vrachtwagens een werkende OBU hebben.

Flexible controles

Flexibele controles kunnen op elk moment of op elke plaats uitgevoerd worden op alle Belgische wegen.

Mobiele controles

Mobiele controles

Mobiele controleteams voeren controles uit op elk moment of op elke plaats op alle Belgische wegen. Ze kunnen vrachtwagenchauffeurs doen stoppen en beboeten die niet in orde zijn met de bepalingen van het kilometerheffingssysteem.